Home PA1G
naar index

Balun vergelijking.

1:4 baluns:

 

Om een idee te krijgen hoe de verschillende 1:4 en 1:1 baluns presteren heb ik ze met elkaar vergeleken. Ik heb de antennestromen gemeten met de elders op mijn homepage beschreven antenne stroom meter.  De baluns zijn zoveel mogelijk onder gelijke omstandigheden gemeten. Het zendvermogen bedroeg 100 Watt en de tuner is de zelfbouw Transmatch (T-tuner). In de kolom meetbereik staat de stand van de schakelaar op de antenne stroommeter. Een laag getal komt overeen met een lage antenne stroom. De andere kolommen geven de uitslag weer van de uA metertjes van de antennestroommeter. De antenne stromen moeten horizontaal met elkaar vergeleken worden dus niet verticaal. Immers op de verschillende banden is de impedantie en daardoor ook de stroom anders. 

Conclusie: 

Op 160 zijn de verschillen groot. Hier valt de spanningsbalun (T300-2) door de mand. Ook de Balun van PA0SE komt hier in de problemen.

De coax balun volgens PA0SE geeft (op de hogere banden) wat verliezen te zien. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door de coax demping. De gemeten balun heeft 5 jaar buiten gehangen en heeft daardoor misschien wat meer verliezen. Wil men deze balun toepassen dan goede coax gebruiken!

De spanningsbalun (T300-2) geeft soms LFD.

De verschillen tussen de Teletrix, de PG0G en de DXE baluns zijn niet groot. Deze baluns presteren prima.

Band

 Meetbereik

Teletrix

PA1G PA0SE DXE T300-2

160

3

90/86

86/84 68/68 84/84 44/42

80

3

56/52

60/54 56/56 56/56 58/48

40

4

60/56

60/56 58/56 60/56 58/54

30

3

56/52

56/54 50/48 56/52 56/50

20

2

70/64

72/64 62/54 72/64 76/62

17

3

60/56

58/54 56/52 56/54 60/52

15

3

64/60

56/54 56/58 64/60 68/62*

12

4

56/52

56/54 50/46 56/52 56/50

10

4

52/52

60/56 48/44 56/52 56/52

* De spanning balun gaf op deze frequentie LFD in mijn pc speakers. De  LFD was te onderdrukken door een mantelstroom filter bestaande uit een groene en een paarse kern met 7 windingen RG58. Met mantelstroom filter werd ook de symmetrie verbeterd. De metingen zijn verricht zonder mantelstroom filter. 

1:1 baluns:

De resultaten van de 1:1 baluns zijn iets minder. De "vooraanpassing" van de 1:4 balun ontbreekt dus de tuner moet meer doen. Dit resulteert in een iets lager rendement op sommige banden. De balun bestaande uit een simpel mantelstroom filter is niet geweldig qua symmetrie. Eigenlijk zouden er meer kernen gebruikt moeten worden zodat de capaciteit tussen de in en uitgang wat minder gemaakt kunnen worden. Ideaal is een dik stuk rechte coax bijvoorbeeld RG 213 met vele ferriet kralen. Dit kost wat meer en het materiaal was niet voorhanden en is daarom niet meegenomen in deze test.

Band

 Meetbereik

DXE 4C65+3E1

160

3

80/80 92/88

80

3

56/56 58/54

40*

4

62/58 62/58

30

3

44/42 44/40

20*

2

56/54 56/48

17*

3

56/54 56/52

15

3

50/52 56/42

12**

4

62/58 62/58

10*

4

60/56 62/60

* Op deze banden werd ook afstemming verkregen met de auto tuner.

**op 12 meter is het systeem in resonantie. Gemeten waarden zijn zonder tuner.