Home PA1G
naar index

Over spanning beveiliging

Tranceivers zijn dure apparaten. Te veel spanning kan de tranceiver beschadigen. Te veel spanning kan ontstaan door een defecte voeding. Als één van de regel transistoren defect raakt komt de volle gelijk gerichte en afgevlakte travo spanning op de TRX te staan. Ook kan de regel schakeling het begeven. Zo heb ik hier een Manson voeding die maximaal 15 volt kan leveren. Deze voeding is instelbaar, maar doordat de potmeter slecht contact maakte kwam er af en toe 15 volt uit. En dat is wel veel.  Ik heb overigens nu de potmeter vervangen door een instel potmeter... 

Er is bewust gekozen om geen thiristor beveiliging te maken. Bij deze vermogens kan je daarmee aardig wat vuurwerk krijgen bij overspanning plus een defecte zekering op zondag tijdens een contest. De hier voorgestelde schakeling is goed instelbaar, en er gaat niets stuk. Ik  voed mijn TRX met 13 volt, en heb de schakeling ingesteld op 13,8 volt. Dan zit je aan de veilige kant.

De werking.

Van de voedingspanning wordt door middel van een 78L05 en een zenerdiode een spanning gemaakt van ca. 8 volt. Kunt u nog aan een 78L08 komen dan verdient die de voorkeur. De zenerdiode vervalt dan. Ik heb me laten vertellen dat de 78L08 helaas niet meer gemaakt wordt. De 8 volt spanning wordt gebruikt voor de voeding van de CA3140, tevens wordt door middel van R1 en R2 een referentie spanning afgeleid van 4 volt. De referentie spanning wordt vergeleken met de spanning uit de spanningsdeler P1, R3 en R4. Als de voedings spanning stijgt stijgt ook de spanning op de inverterende ingang van de opamp CA3140. Als deze spanning hoger wordt dan de referentie spanning daalt de uitgangs spanning van de opamp tot nul. Daardoor geleid T1 niet meer en het relais valt af. C1 is toegevoegd zodat bij inschakelen het relais iets vertraagd op komt. Dit is van belang als de voeding al defect is bij het inschakelen.

Bouw tips.

Ik heb het geheel gebouwd op een stukje gaatjes print. Gebruik voor de CA3140 een voetje! De dik getekende draden zijn ook dik. Laat de volle stroom niet door het printje lopen. De afregeling gebeurt met een regelbare voeding. De tranceiver mag daarbij beslist niet aangesloten zijn!!!  Stel de regelbare voeding in op de waarde waarbij u vind dat de spanning afgeschakeld moet worden. Bijvoorbeeld 13,8 volt. Draai aan P1 zodat het relais net af valt (de led gaat dan uit). Dan door middel van draaien aan de voeding controleren of het afschakel moment op de goede plek zit. Zonodig P1 bijdraaien.

 

Het geheel op gaatjes print

Het relais komt uit de auto shop.